Information?

+ 4565925600
  • Dansk
nov 20, 2020

Passer du på vores drikkevand?

Som virksomhed kan du have erstatningspligt, hvis der løber forurenet vand fra din virksomhed tilbage til vandværket.

Danvan producerer og leverer den absolut bedste kategori 5-sikring. Aquasafe tilbagestrømssikring er VA-godkendt af Teknologisk Institut i henhold til DS/EN 1717.

Dermed er du sikret mod at urent vand fra din virksomhed løber tilbage og ender i drikkevandet.

Læs mere her…

Comments are closed.