aquasafe

 

Særlige fordele

  • Sikring af rent vand
  • Forebygger ulykker/kontaminering
  • Testet og VA-godkendt
  • Opfylder EN/DS 1717/2008 krav
  • Standardgodkendt efter EN 13077/2008

 

Aquasafe er testet hos Dansk Teknologisk Institut og er velegnet til kat. 3-5, hvor der kræves luftgab. Aquasafe er nemt at installere på alt fra byggepladser, landbrug, gartneri, renseanlæg, bilvaskeanlæg, nybyggeri til kemiindustrier

- så sikrer vi rent vand

Undgå tilbagestrømning og kontaminering

For at undgå store som små ulykker i drikkevandssystemet indsættes vores Aquasafe anlæg. Det anvendes, hvor der kræves teknisk vand, såsom renspuling af afløbsledninger, spuling og rengøring af sanitetsudrustning, landbrug eller andre situationer, hvor der kræves luftgab, jf hvor der kræves kat. 3-5.

Tilbagestrømssikringen Aquasafe opfylder kravene til brug til kategori 3-5 iht. DS 1717 med frit luftgab iht. DS 13077 familie A - type B.

Ved sådanne situationer/steder sikrer vi, at større kontamineringer, som i Køge 2007, hvor et stort antal mennesker blev syge, ikke finder sted igen.

Aquasafe sikrer, at ovenstående situation ikke kan eller vil forekomme, hvorved vores drikkevand sikres.

  • Aquasafe er et dansk produceret kvalitetsprodukt med blot 1-2 ugers leveringstid.


Produktinformation

PDF-iconDownload